Golden Work Cup 2006

Prestižní soutěž pro práceschopné zlaté retrívry.


Aktuální ročník
6. ročník (2007)
5. ročník (2006)
4. ročník (2005)
3. ročník (2004)
2. ročník (2003)
1. ročník (2002)
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron

Cíl: Stimulovat chovatele zlatých retrívrů k udržení a rozvíjení loveckých vloh v plemeni.

Účast: Soutěže se mohou účastnit všichni jedinci plemene zlatý retrívr bez ohledu na členství jejich chovatelů, majitelů či vůdců v chovatelských klubech. Jedinou podmínkou účasti ve finále soutěže je absolvování NFTR nebo MFTR v daném roce.

Kritéria soutěže: Souhrn pracovních výsledků v průběhu roku 2006. Vítězem soutěže se stává zlatý retrívr, který získá na loveckých zkouškách přístupných zlatým retrívrům (ZV, SVP, PZ, BZ, LZ, VZ, BZH, ZPR, NFTR, MFTR) v průběhu kalendářního roku nejvyššího součtu získaných bodů. Fenám se součet bodů násobí koeficientem 1,2. Pokud některou zkoušku pes opakuje, započítává se vyšší bodové ohodnocení. Do výsledků se nezapočítávají body získané na OVVR.

Vyhodnocení: Výsledky soutěže se vyhlašují každý rok na posledním FTR, který se koná v dané lovecké sezóně na drobnou zvěř. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.goldenretriever.cz/goldenworkcup , v klubových zpravodajích RK CZ a KCHLS a na klubových www stránkách.

Soutěž již tradičně sponzorují hodnotnými cenami pro všechny účastníky soutěže tito hlavní sponzoři:
fa Jaroch (NUTRO Choice - výhradní zastoupení pro ČR), 2vm Services s.r.o., FotoTon (fotografická technika & fotoslužby) a chovatelské stanice Od Dívčího skoku, Z Královských teras a The Best Baron.

Přihlášení do soutěže: Od začátku roku kdykoli, nejpozději 1 týden před posledním FTR v daném mysliveckém roce. Poštou na adresu Chovatelská stanice The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh, telefonicky 604 708 641 nebo emailem baron@bestbaron.cz

Doklady: Doložení výsledků bude PP a soudcovskými tabulkami.

Vítězem 5. ročníku se stal pes

ICh.&MCh.&DualChCZ Akim z Královských teras U

s vůdkyní Jarmilou Pokornou, kteří v sezóně 2006 složili celkem těchto 9 loveckých zkoušek:
ZV, SZVPR, PZ, BZ, LZ, ZPR, VZPR, MFTR a NFTR, a to s celkovým počtem 1781 bodů.
V roce 2006 se Akim stal 3x Vítězem zkoušek, 4x získal tituly CACT a res.CACT
a byl mu rovněž přiznán titul "Český šampion práce".
Blahopřejeme!

Poděkování patří všem sponzorům za jejich štědrost a četné hodnotné ceny, kterými obdařili všechny zúčastněné. Dodali tak letošnímu jubilejnímu ročníku nebývalého lesku. Jmenovitě to byli:

firmy FotoTon, Jaroch, 2vm Services s.r.o., Grand s.r.o., BEA natur s.r.o., NutriCyon - Nutripets; dále paní Simona Alwanová, manželé Machovi a Haklovi; a chovatelské stanice Od Dívčího skoku, Z Královských teras a The Best Baron, kteří věnovali tyto ceny:

  • pro všechny přihlášené - antiparazitální obojek a šampón pro psy, kniha Stuchlý I.: "Nemá Váš pes cizopasníky", krmivo NUTRO Choice a reklamní tričko NUTRO, kosmetika, kapesní nože a lampy, nástroje na úpravu srsti a hračky pro psy, čokoláda "Baron"
  • pro finalisty - digitální fotoaparát, dalekohledy a fotopotřeby, sklo a doplňky s loveckou tématikou, Myslivecká encyklopedie, barely na krmivo NUTRO Choice, batůžek a doplňky pro volný čas
  • a navíc pro vítěze: pohár a sekt

Na vyhlášení výsledků se opět dostavila většina přihlášených zlaťáčků se svými pánečky.

Do soutěže se přihlásili tito účastníci 5. ročníku:
   ZVSZVPRPZBZLZBZHZPRVZPRMFTRNFTRcelkempořadí
pesICh.&MCh.&DualChCZ AKIM z Královských teras U 156136188110227 20437619219217811.
pesDASTY Chlupaté štěstí U 188136188106227(204)*19735018018817602.
fenaCh. DARCY the Dream Team U  136188 227 20435014819217343.
fenaCOLLETE Mahikan U  130188   204349 11911884.
pesDENIS the Best Baron 156 188 203    1647115.
pesARAMIS od Dívčího skoku          1811816.
pesIMAGINE the Best Baron          1251257.
pesEDGAR the Best Baron          1051058.
fenaDANCING QUEEN the Best Baron U       204364 -682
fenaICE QUEEN the Best Baron 149  69     -262
fenaMERCEDES the Best Baron  78 94     -206
pesBARTOLOMĚJ od Dívčího skoku   188      -188
fenaINDIPENDENCE the Best Baron 152        -182
fenaINFINITY the Best Baron 149        -179
pesNICHOLAS the Best Baron   150      -150
pesHUCKLEBERRY the Best Baron 150        -150
pesI´M the Best Baron 149        -149
pesKOLUMBUS the Best Baron 148        -148
fenaHIGHNESS MEXI the Best Baron    89     -107
fenaGLORIA the Best Baron    79     -95
pesJUMBO the Best Baron    87     -87

*) Na základě ZŘ ČMMJ, platných od 1.6.2006, nejsou již bohužel po tomto datu BZH retrieverům přístupné. (Viz "Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů" - čl.5,ods.i); proto dále "Zkušební řád pro zkoušky retrieverů" hovoří v úvodní části pouze o ZV, PZ, LZ, SZVPR, ZPR, VZPR, MFTR, MSR a BZ.)

Návrat na hlavní stránku  goldenretriever.cz Pozdravné a pochvalné dopisy sem