Golden Work Cup 2007

Prestižní soutěž pro práceschopné zlaté retrívry.


Aktuální ročník
6. ročník (2007)
5. ročník (2006)
4. ročník (2005)
3. ročník (2004)
2. ročník (2003)
1. ročník (2002)
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron

Cíl: Stimulovat chovatele zlatých retrívrů k udržení a rozvíjení loveckých vloh v plemeni.

Účast: Soutěže se mohou účastnit všichni jedinci plemene zlatý retrívr bez ohledu na členství jejich chovatelů, majitelů či vůdců v chovatelských klubech. Jedinou podmínkou účasti ve finále soutěže je absolvování NFTR nebo MFTR v daném roce.

Kritéria soutěže: Souhrn pracovních výsledků v průběhu roku 2007. Vítězem soutěže se stává zlatý retrívr, který získá na loveckých zkouškách přístupných zlatým retrívrům (ZV, SZVPR, PZ, BZ, LZ, ZPR, VZPR, MSR, MFTR, NFTR) v průběhu kalendářního roku nejvyššího součtu získaných bodů. Fenám se součet bodů násobí koeficientem 1,2. Pokud některou zkoušku pes opakuje, započítává se vyšší bodové ohodnocení. Do výsledků se nezapočítávají body získané na OVVR.

Vyhodnocení: Výsledky soutěže se vyhlašují každý rok na posledním FTR, který se koná v dané lovecké sezóně na drobnou zvěř. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.goldenretriever.cz/goldenworkcup , v klubových zpravodajích a na klubových www stránkách.

Soutěž již tradičně sponzorují hodnotnými cenami pro všechny účastníky soutěže tito hlavní sponzoři:
fa Jaroch (NUTRO Choice - výhradní zastoupení pro ČR), 2vm Services s.r.o. a chovatelská stanice Z Královských teras a The Best Baron.

Přihlášení do soutěže: Od začátku roku kdykoli, nejpozději 1 týden před posledním FTR v daném mysliveckém roce. Poštou na adresu Chovatelská stanice The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh, telefonicky 604 708 641 nebo emailem baron@bestbaron.cz

Doklady: Doložení výsledků bude PP a soudcovskými tabulkami.

Vítězem 6. ročníku se opět stal pes

ICh.&MCh.&DualChCZ Akim z Královských teras U

s vůdkyní Jarmilou Pokornou,
kteří spolu v sezóně 2007 složili celkem těchto 6 loveckých zkoušek:
SZVPR, PZ, ZPR, VZPR, MFTR a NFTR, a to s celkovým počtem 1270 bodů.
V roce 2007 se Akim stal 3x Vítězem zkoušek,
4x získal tituly CACT a 3x res.CACT
a byl rovněž nominovám na "Mezinárodní soutěž retriverů".
Blahopřejeme!

Poděkování patří všem sponzorům za jejich štědrost a četné hodnotné ceny, kterými obdařili všechny zúčastněné. Jmenovitě to byli:

firmy Jaroch a 2vm Services s.r.o.; dále manželé Machovi, Haklovi a Klasnovi, paní Milena Hošková, paní Helgard Burrow a pan Reinhard Gahl; a chovatelské stanice Z Královských teras a The Best Baron.

Do soutěže se přihlásili tito účastníci 6. ročníku:
   ZVSZVPRPZBZLZZPRVZPRMSRMFTRNFTRcelkempořadí
pesICh.&MCh.&DualChCZ AKIM z Královských teras U  136188  204358 19219212701.
pesDENIS the Best Baron U  136  232 333 19218610792.
fenaCOLLETE Mahikan U       353353 19210783.
pesKIND-HERTED of Golden Erinor U  120  219 339 127 8054.
fenaJENNY MY LOVE Bohemian Gold   181      1403855.
fenaDANCING QUEEN the Best Baron U  136  227    -436
pesJUMBO the Best Baron  119166      -285
fenaCATHRINE HAPPY Sacadar U   171      -205
fenaESARA od Tří jasanů   165      -198
pesOLIVIER the Best Baron   188      -188
fenaMERCEDES the Best Baron 156        -187
pesFABIO JUNIOR Mahikan   186      -186
fenaBARBIE Bohemian Champagne  130       -156
pesMAESTRO the Best Baron  130       -130
fenaJEANETTE the Best Baron  102       -122

Návrat na hlavní stránku  goldenretriever.cz Pozdravné a pochvalné dopisy sem