FTR 2002

Reportáž zde...

Okresní myslivecký spolek Rokycany
a
Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrívrů

pořádají 20. prosince 2002
v honitbě MS Tisová Hora Terešov

Field Trial retrieverů

se zadáváním titulu CACT

Zkouší se podle Zkušebního řádu ČMMJ pro MFTR

Po ukončení FTR proběhne pro zlaté retrívry vyhlášení výsledků soutěže o pohár Golden work Cup

Vrchní rozhodčí: p. Dana Hájková
Rozhodčí: p. Jan Kozlík a Ing. Miroslav Gregor
Ředitel zkoušek: p. Karel Dezort

Startovné: 700,- Kč splatné s přihláškou

Sraz účastníků: 20.12.2002 v 8:30 v bažantnici Terešov

S sebou: PP, očkovací průkaz, doklad o zaplacení startovného, zkušební řád ČMMJ.

Veterinární podmínky: Všichni psi musí být očkováni proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze nejméně 1 měsíc před konáním akce, nejdéle však 1 rok v den zkoušek. Vůdce předloží platné veterinární osvědčení, že pes byl prohlédnut. Osvědčení nesmí být starší 5 dnů. Ke zkoušce nebudou připuštěni psi nemocní, háravé feny, feny v druhé polovině březosti a psi agresivní.

Všeobecná ustanovení: Vůdci musí být myslivecky ustrojeni a znát zkušební řád pro MFTR. Za ztrátu psa nebo škodu jím způsobenou pořadatel neručí. Zkoušky se konají za každého počasí. Změna propozic je vyhrazena pořádajícímu OMS.

Doporučená trasa: Dálnice D5, exit 41, směr Kařez, projet Kařez, dále směr Mýto, odbočit směr Sirá, projet Sirá, dále Zbiroh, Drahoňův Újezd, projet Drahoňův Újezd směr Zvíkovec příští vesnice je Terešov, těsně před Terešovem odbočit vlevo, jet rovně asi 300m na křižovatce T odbočit vlevo, dále asi 200m a tam už to je.

Přihlášky /běžné ČMMJ/ posílejte na adresu: Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08, p. Zbiroh
Uzávěrka přihlášek 30.11.2002

Další informace na 604/708641 nebo www.goldenretriever.cz/FTR2002 nebo baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem