FTR 2003

Reportáž zde...

Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrívrů
a
Okresní myslivecký spolek Rokycany

pořádají na sklonku lovecké sezóny 2003 na bažantí zvěř

dne 24.1.2004

v honitbě MS Tisová Hora Terešov

Field Trial retrieverů

se zadáním titulů CACT a Klubový vítěz zkoušek

Zkouší se podle Zkušebního řádu ČMMJ pro MFTR

Po ukončení FTR proběhne pro zlaté retrívry vyhlášení výsledků soutěže o pohár Golden work Cup

Vrchní rozhodčí: pan Ivan Petrbok
Rozhodčí: pánové Jan Kozlík, Antonín Míšek, František Bejček a František Kuneš
Ředitel zkoušek: p. Karel Dezort

Startovné: 700,- Kč splatné s přihláškou
Sraz účastníků: 24.1.2004 v 8:00 Hlohovičky - hostinec
Podmínka účasti: absolvování některé ze zkoušek podle ZŘ ČMMJ pro zkoušky z výkonu lov.psů
S sebou: PP, doklad o absolvované zkoušce, očkovací průkaz, doklad o zaplacení startovného, zkušební řád ČMMJ.
Veterinární podmínky: Všichni psi musí být očkováni proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze nejméně 1 měsíc před konáním akce, nejdéle však 1 rok v den zkoušek. Vůdce předloží platné veterinární osvědčení, že pes byl prohlédnut. Osvědčení nesmí být starší 5 dnů. Ke zkoušce nebudou připuštěni psi nemocní, háravé feny, feny v druhé polovině březosti a psi agresivní.
Všeobecná ustanovení: Vůdci musí být myslivecky ustrojeni a znát zkušební řád pro MFTR. Za ztrátu psa nebo škodu jím způsobenou pořadatel neručí. Zkoušky se konají za každého počasí. Změna propozic je vyhrazena pořádajícím KCHLS a OMS Rokycany.

Doporučená trasa: Dálnice D5, exit 41, směr Kařez, projet Kařez, dále směr Mýto, odbočit směr Sirá, projet Sirá, dále Zbiroh, Drahoňův Újezd, projet Drahoňův Újezd směr Zvíkovec příští vesnice je Terešov, těsně před Terešovem odbočit vlevo, jet rovně asi 300m na křižovatce T odbočit vlevo, dále asi 200m a tam už to je.

Po ukončení zkoušek bude následovat přátelské posezení s tombolou. Dary do tomboly s sebou.
Uzávěrka přihlášek 30.11.2003
Informace a přihlášky: Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08, p. Zbiroh, 604/708641 nebo www.goldenretriever.cz/ftr2003 nebo baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem