FTR 2004

Reportáž zde...

Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrívrů
a
Okresní myslivecký spolek Rokycany

pořádají dne

11.12.2004

v honitbě MS Tisová Hora Terešov

Field Trial retrieverů

se zadáním titulů CACT a Klubový vítěz zkoušek

Zkouší se podle Zkušebního řádu ČMMJ pro MFTR

Po ukončení FTR proběhne pro zlaté retrívry vyhlášení výsledků soutěže o pohár Golden work Cup

Vrchní rozhodčí: pan Ivan Petrbok
Rozhodčí: paní Dana Hájková a pánové Jan Kozlík, František Bejček a Vladimír Kolín
Ředitel zkoušek: Ing. Jan Kubeš
Správce zkoušek: pan Karel Dezort

Startovné: 750,- Kč - je splatné do 31.10.2004 složenkou typu C (na adresu V.Melion, stejně jako přihlášky). Při nezaplacení v termínu bude místo postoupeno náhradníkům.
Sraz účastníků: 11.12.2004 v 8:00 Hlohovičky - hostinec
Podmínka účasti: absolvování některé ze zkoušek podle ZŘ ČMMJ pro zkoušky z výkonu lov.psů
S sebou: PP, doklad o absolvované zkoušce, očkovací průkaz, doklad o zaplacení startovného, zkušební řád ČMMJ.
Veterinární podmínky: Všichni psi musí být očkováni proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze nejméně 1 měsíc před konáním akce, nejdéle však 1 rok v den zkoušek. Vůdce předloží platné veterinární osvědčení, že pes byl prohlédnut. Osvědčení nesmí být starší 5 dnů. Ke zkoušce nebudou připuštěni psi nemocní, háravé feny, feny v druhé polovině březosti a do 6 týdnů po porodu a psi agresivní.
Všeobecná ustanovení: Vůdci budou myslivecky ustrojeni a budou znát zkušební řád pro MFTR. Za ztrátu psa nebo škodu jím způsobenou pořadatel neručí. Zkoušky se konají za každého počasí. Změna propozic je vyhrazena pořádajícím KCHLS a OMS Rokycany.

Doporučená trasa: Dálnice D5, 1. příjezd od Prahy-exit 41, směr Kařez po silnici 605, po 2 km odbočit vpravo směr Zbiroh, 2. příjezd od Plzně-exit 50, směr Mýto, projet Mýto a Kařez po silnici 605, po 1 km odbočit vlevo směr Zbiroh, dále projet Zbiroh, na kruhovém objezdu odbočit směr Drahoňův Újezd, projet Drahoňův Újezd směr Zvíkovec, příští vesnice je Terešov, v Terešově odbočit vlevo směr Hlohovičky, po 2km jsou Hlohovičky.

Mapa příjezdu z dálnice D5.

Po ukončení zkoušek bude následovat přátelské posezení s tombolou. Dary do tomboly s sebou.
Uzávěrka přihlášek: 30.9.2004
Informace a přihlášky: Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08, p. Zbiroh, 604/708641 nebo www.goldenretriever.cz/ftr2004 nebo baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem