FTR 2006

Reportáž zde...

Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrívrů
a
Okresní myslivecký spolek Rokycany

pořádají dne

14.1.2006

v honitbě MS Tisové Hory - Terešov

Field Trial retrieverů

se zadáním titulů CACT a Klubový vítěz zkoušek

Zkouší se podle Zkušebního řádu ČMMJ pro MFTR

Propozice /doc/ ke stažení

Po ukončení FTR proběhne pro zlaté retrívry vyhlášení výsledků soutěže o pohár Golden Work Cup

Vrchní rozhodčí: pan Milan Benda
Rozhodčí: paní Dana Hájková a pánové Jan Kozlík, Ivan Petrbok a Václav Turhober
Ředitel zkoušek: Ing. Jan Kubeš
Správce zkoušek: pan Karel Dezort

Startovné: 1000,- Kč splatné s přihláškou, 200,-Kč na zvěř na místě. Při nezaplacení v termínu bude místo postoupeno náhradníkům.
Sraz účastníků: 14.1.2006 v 8:30 Drahoňův Ujezd - hostinec
Podmínka účasti: absolvování některé ze zkoušek podle ZŘ ČMMJ pro zkoušky z výkonu loveckých psů
S sebou: PP, doklad o absolvované zkoušce, očkovací průkaz, doklad o zaplacení startovného, zkušební řád ČMMJ.
Veterinární podmínky: Všichni psi musí být očkováni proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze nejméně 1 měsíc před konáním akce, nejdéle však 1 rok v den zkoušek. Vůdce předloží platné veterinární osvědčení, že pes byl prohlédnut. Osvědčení nesmí být starší 5 dnů. Ke zkoušce nebudou připuštěni psi nemocní, háravé feny, feny v druhé polovině březosti a do 6 týdnů po porodu a psi agresivní.
Všeobecná ustanovení: Vůdci budou myslivecky ustrojeni a budou znát zkušební řád pro MFTR. Za ztrátu psa nebo škodu jím způsobenou pořadatel neručí. Zkoušky se konají za každého počasí. Změna propozic je vyhrazena pořádajícím KCHLS a OMS Rokycany. Vůdce psa, který je pouze čipován, musí být schopen prokázat totožnost psa. Po ukončení zkoušek bude následovat přátelské posezení s tombolou. Ceny do tomboly s sebou.

Doporučená trasa (dálnice D5): 1. příjezd od Prahy - exit 41, směr Kařez po silnici 605, po 2 km odbočit vpravo směr Zbiroh - ;
2. příjezd od Plzně - exit 50, směr Mýto, projet Mýto a Kařez po silnici 605, po 1 km odbočit vlevo směr Zbiroh -
dále projet Zbiroh, na kruhovém objezdu odbočit směr Drahoňův Újezd.

Mapa příjezdu z dálnice D5.

Po ukončení zkoušek bude následovat přátelské posezení s tombolou. Dary do tomboly s sebou.

Informace a přihlášky: Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08, p. Zbiroh, tel.: 604 708 641 nebo www.goldenretriever.cz/ftr2006 nebo baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem