Golden Senior Cup

Soutěž pro všechny práceschopné zlaté retrívry, kteří dosáhli věku 8 let.

Prestižní defilé veteránů, skládající se z exteriérové a pracovní části,
se zadáváním titulů „The Best Golden Veteran in Show“, „The Best Golden Veteran of Gun Dogs“
a „The Best Dual Purpose Golden Veteran“.
Aktuální ročník:
  8. ročník 2012
Retro:
  7. ročník 2011
  6. ročník 2010
  5. ročník 2009
  4. ročník 2008
  3. ročník 2007
  2. ročník 2006
  1. ročník 2005
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron

Cíl: ukázat, že i Váš veterán se těší správné péči, díky níž je i přes svůj věk stále ve skvělé kondici.

Účast: Soutěže se mohou zúčastnit všichni zlatí retrívři, kteří dosáhli v den konání soutěže veteránského věku 8 let, bez ohledu na členství jejich majitelů v chovatelských klubech.

Program:

Kritéria soutěže:

1. Během přehlídky veteránů a posouzení jejich exteriéru bude respektován „Výstavní řád ČMKU“. Postupně nastoupí dle katalogových čísel, přidělených dle data narození, ve dvou skupinách psi a následně feny. V každé z nich bude provedeno ohodnocení všech přihlášených jedinců a určeno pořadí prvních čtyř. Z vítězů ve skupině psů i fen bude vybrán vítěz přehlídky, který obdrží titul „The Best Golden Veteran in Show“. Všichni posuzovaní jedinci obdrží katalog, písemné ohodnocení a medaili, vítěz navíc pohár.
Poté bude následovat vlastní defilé veteránů - představení všech zúčastněných jedinců a gratulace k úspěchům, kterých dosáhli na poli výstavním, pracovním i chovném; a defilé s potomky - tito obdrží rovněž pamětní dekret a od sponzorů upomínkový dárek.

2. Pracovní část soutěže bude posuzována dle ZŘ ČMMJ část pro retrievery. Účastí v této soutěži však nezískává pes loveckou upotřebitelnost. Pes, který obdrží známku 0 nebo na disciplínu vůbec nenastoupí, není z dalšího posuzování vyloučen a může dále pokračovat v soutěži. Všichni účastníci obdrží tabulku s bodovým ohodnocením, vítěz obdrží titul „The Best Golden Veteran of Gun Dogs“ a bude mu předán pohár.

3. Pro výsledné pořadí budou sečtena obě bodová skóre získaná, v části exteriérové i pracovní. Poté bude součet všech dosažených bodů zvýhodněn 1% na každý dokončený měsíc věku nad 8 let. Všichni soutěžící obdrží diplom, upomínkový dárek, od sponzorů věcné ceny a vítěz navíc pohár a titul „The Best Dual Purpose Golden Veteran“. V případě, že by tento nejvyšší titul měl připadnout účastníkovi z pořádající ChS, vzdává se jej tento ve prospěch dalšího v pořadí.

Doklady nezbytné pro účast: průkaz původu (předkládá se při prezenci, výsledky z této soutěže nebudou do PP zapisovány) a očkovací průkaz (veterinární podmínky určí pro dané období veterinární správa)

Veterinární dohled a občerstvení v průběhu celé akce bude zajištěno. K účasti srdečně zveme všechny přátele a příznivce našeho krásného, ušlechtilého a pracovitého plemene.

Přijímáme nadále nabídky na sponzoring.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu organizace soutěže.
ChS The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Zbiroh, tel.: 604 708 641, e-mail: baron@bestbaron.cz , www.goldenretriever.cz/goldenseniorcup .

 

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem