Golden Work Cup

Prestižní soutěž pro práceschopné zlaté retrívry.

Aktuální ročník
6. ročník (2007)
5. ročník (2006)
4. ročník (2005)
3. ročník (2004)
2. ročník (2003)
1. ročník (2002)
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron

Cíl: Stimulovat chovatele zlatých retrívrů k udržení a rozvíjení loveckých vloh v plemeni.

Účast: Soutěže se mohou účastnit všichni jedinci plemene zlatý retrívr bez ohledu na členství jejich chovatelů, majitelů či vůdců v chovatelských klubech. Jedinou podmínkou účasti ve finále soutěže je absolvování NFTR nebo MFTR v daném roce.

Kritéria soutěže: Souhrn pracovních výsledků v průběhu roku 2008. Vítězem soutěže se stává zlatý retrívr, který získá na loveckých zkouškách, přístupných zlatým retrívrům dle platného Zkušebního řádu ČMMJ (ZV, SZVPR, PZ, LZ, BZ, ZPR, VZPR, MSR, MFTR, NFTR), v průběhu kalendářního roku nejvyššího součtu získaných bodů. Fenám se součet bodů násobí koeficientem 1,2. Pokud některou zkoušku pes opakuje, započítává se vyšší bodové ohodnocení. Do výsledků se nezapočítávají body získané na OVVR.

Vyhodnocení: Výsledky soutěže se vyhlašují každý rok na posledním FTR, který se koná v dané lovecké sezóně na drobnou zvěř. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.goldenretriever.cz/goldenworkcup , v klubových zpravodajích a na klubových www stránkách.

Soutěž je laděna v přátelském duchu s cílem motivovat chovatele a majitele zlatých retrvírů k poctivé výcvikové práci a tuto následně ocenit. Proto očekáváme rovněž přátelské a sportovní jednání v duchu mysliveckých tradic.

Soutěž již tradičně sponzorují hodnotnými cenami pro všechny účastníky soutěže četní sponzoři.

Doložení výsledků: Kopie kompletních dokladů (PP a soudcovské tabulky z jednotlivých absolvovaných zkoušek) je nutné zaslat k rukám pořadatele, a to nejpozději 1 týden před vyhlášením výsledků soutěže.

Přihlášení do soutěže: Výše uvedené doklady zasílejte na adresu vyhlašovatele:
Chovatelská stanice The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh, tel.: 604 708 641 nebo e-mail: baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku goldenretriever.cz Pozdravné a pochvalné dopisy sem