OVVR Mýto 2002

05.10.2002

Reportáž...

Retriever klub CZ, člen F.C.I. prostřednictvím ČMKU

pořádá v sobotu 5. října 2002 v Mýtě v Čechách

Ověření vrozených vlastností retrieverů

Pořadatelé:

Ing. Vladimír Melion
Michaela Melionová


uzávěrka přihlášek 1.10.2002

Sraz:

8:30 Hostinec U Roučků v Mýtě.

Mýto leží na sjezdu 50 dálnice D5, uprostřed obce odbočit směr Cheznovice, 500m směr nádraží .

Program:

8:30 hod. sraz účastníků, prezentace
9:00 nástup ke zkoušce a odchod do honitby
14:00 návrat z honitby, oběd
15:30 slavnostní nástup, vyhodnocení zkoušky

Akce se koná za každého počasí.

Účastnický poplatek:

250,- Kč pro majitele psa člena RK CZ, 450,-Kč pro majitele psa, který není členem RK CZ.

Veterinární podmínky účasti:

1. Vůdce psa předloží očkovací průkaz s potvrzením pověřeného veterinárního lékaře o klinickém vyšetření psa ne starším 3 dnů nebo samostatný doklad o tomto vyšetření (s uvedením jednoznačných identifikačních údajů) stvrzující výše uvedené.
2. Vůdce doloží, že pes byl očkován proti vzteklině ne dříve než před 12 měsíci a ne později než před 1 měsícem.
3. Ke zkoušce nemohou být připuštěny feny po 30. dnu březosti, do 6 týdnů po porodu a hárající feny.
Podmínky uvedené pod body 1. a 2. se týkají i přihlížejících účastníků, jejichž psi se neúčastní zkoušek.

Všeobecné podmínky:

Vůdce předá při prezentaci Průkaz původu.
Volné pobíhání psů není možné bez souhlasu organizátora či rozhodčích.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu v průběhu konání zkoušek.
vhodné oblečení.
Pes, který během zkoušek naruší výkon jinému psu bude ze zkoušky vyloučen.
Vůdce musí být seznámen se zkušebním řádem, podle něhož ověření vlastností probíhá.
Pořadatelé mají právo kdykoli v průběhu zkoušek vyloučit z účasti vůdce psa nebo přihlížející pro nevhodné chování nebo chování, které může negativně ovlivnit ostatní psy při jejich zkoušení.
Účastníci jsou povinni se bezodkladně podřídit všem pokynům rozhodčích či pořadatelů, aby mohl být zajištěn bezproblémový průběh a regulérní odzkoušení psů.


Další informace na tel. číslech 0732/235 702 a 0604/708 641, email: baron@bestbaron.cz

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem