OVVR Kařez 22.10.2006

KCHLS, člen F.C.I. prostřednictvím ČMKU

pořádá zkoušku

Ověření vrozených vlastností retrieverů

Pořadatel: Ing. Vladimír Melion
Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh, 604 708 641, email: baron@bestbaron.cz

Zkušební řád: Zkouší se podle ZŘ KCHLS

Přihláška /doc/ ke stažení

uzávěrka přihlášek 15.10.2006

Místo - Lovecká chata MS Kařez - mapa

Lovecká chata MS Kařez stojí na kraji rybníka vlevo od státní silnice 605 asi 1 km od obce Kařez směrem na Rokycany . Doporučená trasa: Po dálnici D5, exit 41, vlevo směr Kařez po státní s. 605, asi 2km, projet Kařez, asi 1km za Kařezem VLEVO na polní cestu, po 100m lov. chata.


Program:

9:00 hod. sraz účastníků, prezence
9:15 porada rozhodčích
9:30 nástup ke zkoušce a odchod do honitby
13:30 návrat z honitby
15:00 slavnostní nástup, vyhodnocení zkoušky

I´m The Best Baron aportuje ve svých 4 měsících bažanta

Akce se koná za každého počasí. Občerstvení zajištěno.

Účastnický poplatek: 400,- Kč pro člena KCHLS; 800,- Kč pro nečlena KCHLS - splatný do uzávěrky.

Poučení

Před zkouškou budou vůdci během nástupu seznámeni s průběhem zkoušky, budou jim vysvětleny všechny disciplíny a způsob hodnocení.

Nácvik:

Nácvik pořádá chov. stanice The Best Baron a proběhne v neděli 8.10.2006 od 7:30 na stejném místě jako zkouška, s rozhodčími a zvěří.

Veterinární podmínky účasti:

1. Vůdce psa předloží očkovací průkaz s potvrzením pověřeného veterinárního lékaře o klinickém vyšetření psa ne starším 3 dnů nebo samostatný doklad o tomto vyšetření (s uvedením jednoznačných identifikačních údajů) stvrzující výše uvedené.
2. Vůdce doloží, že pes byl očkován proti vzteklině ne dříve než před 12 měsíci a ne později než před 1 měsícem.
3. Ke zkoušce nemohou být připuštěny feny po 30. dnu březosti, do 6 týdnů po porodu a hárající feny.
Podmínky uvedené pod body 1. a 2. se týkají i přihlížejících účastníků, jejichž psi se neúčastní zkoušek.

Všeobecné podmínky:

Vůdce předá při prezenci Průkaz původu - bez splnění této podmínky nebude pes ke zkoušce připuštěn.
Volné pobíhání psů není možné bez souhlasu organizátora či rozhodčích.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu v průběhu konání zkoušek.
Vůdci nastoupí vhodně oblečeni.
Pes, který během zkoušek naruší výkon jinému psu, bude ze zkoušky vyloučen.
Vůdce musí být seznámen se zkušebním řádem, podle něhož ověření vlastností probíhá.
Pořadatelé mají právo kdykoli v průběhu zkoušek vyloučit z účasti vůdce psa nebo přihlížející pro nevhodné chování nebo chování, které může negativně ovlivnit výkon ostatních psů.
Účastníci jsou povinni se bezodkladně podřídit všem pokynům rozhodčích či pořadatelů, aby mohl být zajištěn bezproblémový průběh a regulérní odzkoušení psů.

Přihlášky, informace, ubytování...


... a další informace na tel. čísle 604 708 641, email: baron@bestbaron.cz
Návrat na hlavní stránku