Golden Senior Cup 2007 - 3. ročník

Soutěž pro všechny práceschopné zlaté retrívry, kteří dosáhli věku 8 let.

Prestižní defilé veteránů, skládající se z exteriérové a pracovní části,
se zadáváním titulů „The Best Golden Veteran in Show 2007“, „The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2007“
a „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2007“.

Koná se v sobotu 10. listopadu 2007 v honitbě MS Tisové hory v Terešově (okr. Rokycany). ...mapa

Přihláška /pdf/, propozice /pdf/ ke stažení

Golden Senior Cup
2007:
  Katalog výstavy
  Soudcovská tabulka
  Výsledková listina
  Fotogalerie
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron
Záštitu převzal: MS Tisové hory Terešov

Cíl: ukázat, že i Váš veterán se těší správné péči, díky níž je i přes svůj věk stále ve skvělé kondici.

Účast: Soutěže se mohou zúčastnit všichni zlatí retrívři, kteří dosáhli v den konání soutěže veteránského věku 8 let, bez ohledu na členství jejich majitelů v chovatelských klubech.

Program:

Kritéria soutěže:

1. Během přehlídky veteránů a posouzení jejich exteriéru bude respektován „Výstavní řád ČMKU“. Postupně nastoupí dle katalogových čísel, přidělených dle data narození, ve dvou skupinách psi a následně feny. V každé z nich bude provedeno ohodnocení všech přihlášených jedinců a určeno pořadí prvních čtyř. Z vítězů ve skupině psů i fen bude vybrán vítěz přehlídky, který obdrží titul „The Best Golden Veteran in Show 2007“. Všichni posuzovaní jedinci obdrží katalog, písemné ohodnocení a medaili, vítěz navíc pohár.

2. Pracovní část soutěže bude, s ohledem na věk a způsob výcviku soutěžících, posuzována dle ZŘ ČMMJ pro Field Trial retrieverů, vydaného v r. 1999. Účastí v této soutěži však nezískává pes loveckou upotřebitelnost. Pořadí soutěžících bude určeno losem. Pes, který obdrží známku 0 nebo na disciplínu vůbec nenastoupí, není z dalšího posuzování vyloučen a může dále pokračovat v soutěži. Po ukončení FTR bude následovat ještě dohledávka 3ks chladné zvěře, pernaté i srstnaté. Při rovnosti bodů v pracovní části bude pro stanovení pořadí rozhodující preciznost provedení této závěrečné disciplíny, případně čas. Všichni účastníci obdrží tabulku s bodovým ohodnocením, vítěz obdrží titul „The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2007“ a bude mu předán pohár.

3. Pro výsledné pořadí budou sečtena obě bodová skóre získaná, v části exteriérové i pracovní, a to následujícím způsobem: „The Best Golden Veteran in Show 2007“ – 99 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro I. cenu FTR), V1 – 96 bodů, V2 – 93 bodů, V3 – 90 bodů, V4 – 87 bodů, V – 84 bodů, VD – 82 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro II. cenu FTR), D – 49 bodů (min. počet bodů pro III. cenu FTR). Účastník, který nenastoupí nebo odstoupí v exteriérové části posuzování, získává v této 0 bodů, avšak může dále pokračovat v soutěži. K bodům z části exteriérové budou přičteny body dle tabulky pro FTR + dohledávka 3ks chladné zvěře z části pracovní. Poté bude součet všech dosažených bodů zvýhodněn 1% na každý dokončený měsíc věku nad 8 let. Všichni soutěžící obdrží diplom, upomínkový dárek, od sponzorů věcné ceny a vítěz navíc pohár a titul „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2007“. V případě, že by tento nejvyšší titul měl připadnout účastníkovi z pořádající ChS, vzdává se jej tento ve prospěch dalšího v pořadí.

Doklady nezbytné pro účast: průkaz původu (předkládá se při prezenci, výsledky z této soutěže nebudou do PP zapisovány) a očkovací průkaz (veterinární podmínky standardní: pes musí být klinicky zdravý a v imunitě proti vzteklině a infekčním chorobám – očkování ne starší než 1 rok a ne mladší 30 dnů)

Veterinární dohled a občerstvení v průběhu celé akce bude zajištěno. K účasti srdečně zveme všechny přátele a příznivce tohoto krásného, ušlechtilého a pracovitého plemene.

Přijímáme nadále nabídky na sponzoring.

Sponzorství dosud přislíbili:

 • MS Tisové hory Terešov
 • fa Jaroch - dovozce krmiva NUTRO Choice
 • fa 2vm Services s.r.o.
 • fa NutriCyon - Nutripets
 • chovatelská stanice The Best Baron

  Uzávěrka přihlášek: 5.11.2007. Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele, symbolické startovné 350,- Kč.

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu organizace soutěže.

  Doporučená trasa (dálnice D5):
  1. příjezd od Prahy - exit 41, směr Kařez po silnici 605, po 2 km odbočit vpravo směr Zbiroh - ;
  2. příjezd od Plzně - exit 50, směr Mýto, projet Mýto a Kařez po silnici 605, po 1 km odbočit vlevo směr Zbiroh -
  dále projet Zbiroh, na kruhovém objezdu odbočit směr Drahoňův Újezd.

  MAPA příjezdu z dálnice D5.

  Po ukončení soutěže bude následovat přátelské posezení s hudbou. Dary do tomboly s sebou!

  Podrobnější info, rezervace ubytování apod. obdržíte u pořadatele: ChS The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Zbiroh, tel.: 604 708 641, e-mail: baron@bestbaron.cz , www.goldenretriever.cz/goldenseniorcup .

   

 • Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem