Golden Senior Cup 2012 - 8. ročník

Soutěž pro všechny práceschopné zlaté retrívry, kteří dosáhli věku 8 a více let.

Prestižní defilé veteránů, skládající se z exteriérové a pracovní části,
se zadáváním titulů „The Best Golden Veteran in Show 2012“, „The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2012“
a „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2012“.

Koná se v sobotu 17. listopadu 2012 v honitbě MS Tisové hory v Terešově (okr. Rokycany). ...mapa

Přihláška /doc/, propozice /doc/ a plakát /doc/ ke stažení

Golden Senior Cup
2012:
  Propozice
  Výsledková listina
 

Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron
Záštitu převzal: MS Tisové hory Terešov

Cíl: ukázat, že i Váš veterán se těší správné péči, díky níž je i přes svůj věk stále ve skvělé kondici.

Účast: Soutěže se mohou zúčastnit všichni zlatí retrívři, kteří dosáhli v den konání soutěže veteránského věku 8 let, bez ohledu na členství jejich majitelů v chovatelských klubech.

Program:

Kritéria soutěže:

1. Během přehlídky veteránů a posouzení jejich exteriéru bude respektován „Výstavní řád ČMKU“. Postupně nastoupí dle katalogových čísel, přidělených dle data narození, ve dvou skupinách psi a následně feny. V každé z nich bude provedeno ohodnocení všech přihlášených jedinců a určeno pořadí prvních čtyř. Z vítězů ve skupině psů i fen bude vybrán vítěz přehlídky, který obdrží titul „The Best Golden Veteran in Show 2012“. Všichni posuzovaní jedinci obdrží katalog, písemné ohodnocení a medaili, vítěz navíc pohár.
Poté bude následovat vlastní defilé veteránů - představení všech zúčastněných jedinců a gratulace k úspěchům, kterých dosáhli na poli výstavním, pracovním i chovném; a defilé s potomky - tito obdrží rovněž pamětní dekret a od sponzorů upomínkový dárek.

2. Pracovní část soutěže bude posuzována dle ZŘ ČMMJ pro Field Trial retrieverů. Účastí v této soutěži však nezískává pes loveckou upotřebitelnost. Pes, který obdrží známku 0 nebo na disciplínu vůbec nenastoupí, není z dalšího posuzování vyloučen a může dále pokračovat v soutěži. Na základě usnesení kolegia rozhodčích může po ukončení FTR následovat ještě dohledávka 3ks chladné zvěře, pernaté i srstnaté. Při rovnosti bodů v pracovní části bude pro stanovení pořadí rozhodující preciznost provedení této závěrečné disciplíny, případně čas. Všichni účastníci obdrží tabulku s bodovým ohodnocením, vítěz obdrží titul „The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2012“ a bude mu předán pohár.

3. Pro výsledné pořadí budou sečtena obě bodová skóre, získaná v části exteriérové i pracovní, a to následujícím způsobem: „The Best Golden Veteran in Show 2012“ – 99 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro I. cenu FTR), V1 – 96 bodů, V2 – 93 bodů, V3 – 90 bodů, V4 – 87 bodů, V – 84 bodů, VD – 82 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro II. cenu FTR), D – 49 bodů (min. počet bodů pro III. cenu FTR). Účastník, který nenastoupí nebo odstoupí v exteriérové části posuzování, získává v této 0 bodů, avšak může dále pokračovat v soutěži. K bodům z části exteriérové budou přičteny body dle tabulky pro FTR + dohledávka 3ks chladné zvěře z části pracovní. Poté bude součet všech dosažených bodů zvýhodněn 1% na každý dokončený měsíc věku nad 8 let. Všichni soutěžící obdrží diplom, upomínkový dárek, od sponzorů věcné ceny a vítěz navíc pohár a titul „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2012“. V případě, že by měl tento nejvyšší titul připadnout účastníkovi z pořádající ChS, vzdává se jej tento ve prospěch dalšího v pořadí.

Doklady nezbytné pro účast: průkaz původu (předkládá se při prezenci, výsledky z této soutěže nebudou do PP zapisovány) a očkovací průkaz (veterinární podmínky standardní: pes musí být klinicky zdravý a v imunitě proti vzteklině a infekčním chorobám – očkování ne starší než 1 rok a ne mladší 30 dnů)

Veterinární dohled a občerstvení v průběhu celé akce bude zajištěno.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu organizace soutěže. K účasti srdečně zveme všechny přátele a příznivce tohoto krásného, ušlechtilého a pracovitého plemene.

Přijímáme nadále nabídky na sponzoring.

Sponzorství zatím přislíbili:

Uzávěrka přihlášek: neděle 11.11.2012. Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele, symbolické startovné 400,- Kč.

Po ukončení soutěže bude následovat přátelské posezení s hudbou - poslední leč. Dárky do tomboly s sebou!

Doporučená trasa (dálnice D5):
1. příjezd od Prahy - D5 exit 41, směr Kařez po silnici 605, po 2 km odbočit vpravo směr Zbiroh (235) - ;
dále projet Zbiroh, na kruhovém objezdu odbočit směr Zvíkovec, po hlavní projet Drahoňův Újezd, Terešov, restaurace je uprostřed Terešova ve směru jízdy vlevo.
2. příjezd od Plzně - D5 exit 50, směr Mýto, projet Mýto a Kařez po silnici 605, po 1 km odbočit vlevo směr Zbiroh (235),
dále projet Zbiroh, na kruhovém objezdu odbočit směr Zvíkovec, po hlavní projet Drahoňův Újezd, Terešov, restaurace je uprostřed Terešova ve směru jízdy vlevo.

MAPA příjezdu z dálnice D5.

Podrobnější info, rezervace ubytování apod. obdržíte u pořadatele: ChS The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Zbiroh, tel.: 604 708 641, e-mail: baron@bestbaron.cz , www.goldenretriever.cz/goldenseniorcup .

 

Návrat na hlavní stránku Pozdravné a pochvalné dopisy sem